Информация | Kандидатстване | Записване | Контакти | Учебен план

Срок за прием на кандидати за магистърската програма:
до 15 септември 2017 г.


Документите се подават в канцеларията на Деканата на Строителен факултет -
каб. Б313 в новата сграда на УАСГ в приемното време на канцеларията
в работните дни до 15.09.2017 г.