ПРЕПОДАВАТЕЛИ В МАГИСТЪРСКАТА ПРОГРАМА

доц. д-р арх. Стоянка М. Иванова - отговорник и автор на програмата, siva_fce@uacg.bg
доц. д-р инж. Румяна А. Хаджиева-Захариева - автор на програмата

доц. д-р арх. Гичка А. Кутова-Каменова
проф. д-р инж. Димитър Назърски
доц. д-р арх. Елена Д. Димитрова
д-р арх. Здравко Генчев
доц. д-р арх. Милена Ташева-Петрова
доц. д-р инж. Михаела Кутева-Генчева
гл. ас. инж. Михаил Матеев
проф. д-р инж. Пламен Л. Чобанов
доц. д-р инж. Стоил Б. Милков
проф. д-р инж. Жулиета Манчева
...
и др.

Начало | Информация | Кандидатстване | Записване | Преподаватели | Контакти | Абониране за новини