Учебен план

Първи семестър

1. Задължителни дисциплини


1.1. Принципи на устойчивото развитие и приложението им в строителството
1.2. Топлоизолационни материали и системи
1.3. Възобновяеми енергийни източници
1.4. Активни слънчеви системи в строителството
1.5. Сградни инсталации
1.6. Фасаден инженеринг
1.7. Строителна физика
1.8. Пасивни слънчеви системи за отопление и охлаждане на сгради
1.9. Пасивни сгради

2. Избираеми дисциплини

2.1. Зелени покриви и фасади
2.2. Авангардни строителни материали и технологии
2.3. Строително-конструктивни системи
2.4. Строително-информационно моделиране
2.5. Урбанистични политики за устойчиво развитие


Втори семестър

1. Задължителни дисциплини


1.1. Проектиране на енергийно ефективни сгради
1.2. Повишаване на енергийната ефективност на съществуващи сгради
1.3. Енергийни модели в строителството
1.4. Енергийно одитиране

2. Избираеми дисциплини

2.1. Практически аспекти на системите за енергийна ефективност
2.2. Икономически аспекти на енергийната ефективност
2.3. Нормативна уредба на устойчивото строителство
2.4. Енергийна ефективност и управление на проекти
2.5. Интелигентни системи за оптимизиране на енергийното потребление в сгради


Начало | Информация | Кандидатстване | Записване | Преподаватели | Контакти | Абониране за новини