Учебен план

Първи семестър

1. Задължителни дисциплини


1.1. Принципи на устойчивото развитие и приложението им в строителството
1.2. Топлоизолационни материали и системи
1.3. Възобновяеми енергийни източници
1.4. Активни слънчеви системи в строителството
1.5. Сградни инсталации
1.6. Фасаден инженеринг

2. Избираеми дисциплини

2.1. Строителна физика
2.2. Зелени покриви и фасади
2.3. Авангардни строителни материали
2.4. Строително-конструктивни системи
2.5. Строително-информационно моделиране


Втори семестър

1. Задължителни дисциплини


1.1. Икономически аспекти на енергийната ефективност
1.2. Пасивни слънчеви системи за отопление и охлаждане на сгради
1.3. Пасивни сгради
1.4. Проектиране на енергийно ефективни сгради
1.5. Енергийни модели в строителството
1.6. Повишаване на енергийната ефективност на съществуващи сгради

2. Избираеми дисциплини

2.1. Практически аспекти на системите за енергийна ефективност
2.2. Урбанистични политики за устойчиво развитие
2.3. Нормативна уредба на устойчивото строителство
2.4. Енергийна ефективност и управление на проекти
2.5. Интелигентни системи за оптимизиране на енергийното потребление в сгради
2.6. Енергийно одитиране


Начало | Информация | Кандидатстване | Записване | Преподаватели | Контакти | Абониране за новини