ЗАПИСВАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ

Записването на кандидатите за магистърската програма се извършва до 30.09.2019 г. в канцеларията на СФ.

Документи за записване:

• именник;
• студентска книжка;
• две снимки;
• медицинско свидетелство;
• документ за платена такса (преведена по банков път).

Можете да зададете допълнителни въпроси и да получите отговори на емайл eec_fce@uacg.bg.

Начало | Информация | Кандидатстване | Записване | Преподаватели | Контакти | Абониране за новини