ЗАПИСВАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ

Кандидатите трябва да подготвят следните документи:

1) Заявление до Ректора на УАСГ по образец (заявлението изтеглете оттук);
2) Оригинал и копие на диплома за завършена степен на висше образование (бакалавърска или магистърска);
3) Автобиография / CV.

Подаване на документите:

Документите се подават в канцеларията на Деканата на Строителен факултет - каб. Б313 в новата сграда на УАСГ в приемното време на канцеларията (от 10 до 12 часа) в работните дни до 30.09.2017 г.

Записването на кандидатите за магистърската програма се извършва до 30.09.2017 г. в канцеларията на СФ.

Документи за записване:

• именник;
• студентска книжка;
• две снимки;
• медицинско свидетелство;
• документ за платена такса (преведена по банков път).

Можете да зададете допълнителни въпроси и да получите отговори на емайл eec_fce@uacg.bg.

Начало | Информация | Кандидатстване | Записване | Преподаватели | Контакти | Абониране за новини